Tin Tức

Trang này được thiết kế để cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nhôm hợp kim và các hoạt động phi sản xuất khác.

(Ví dụ: Các hoạt động xã hội, hoạt động tài trợ, hoạt động vui chơi giải trí, tin tức tuyển dụng và nhiều các hoạt động đáng chú ý khác v.v.)

Kết quả quan trắc môi trường quý II 2024

http://almine-v.com/assets/media/02-kqqt-quy-ii-2024.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường quý I 2024

http://almine-v.com/assets/media/01-kqqt-quy-i-2024.pdf
Read more

Giấy phép môi trường - Almine Việt Nam

http://almine-v.com/assets/media/giay-phep-moi-truong-almine-viet-nam.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường quý IV 2023

http://almine-v.com/assets/media/04-kqqt-quy-iv-2023.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường quý III 2023

http://almine-v.com/assets/media/03-kqqt-quy-iii-2023_1.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường QII-2023

http://almine-v.com/assets/media/02-kqqt-quy-2-2023.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường T2-2023

http://almine-v.com/assets/media/01-kqqt-quy-i-2023.pdf
Read more

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

http://almine-v.com/assets/media/giay-xac-nhan-hoan-thanh-cac-cong-trinh-bvmt.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường T11-2022

http://almine-v.com/assets/media/04-kqqtmt-quy-iv-2022.pdf
Read more