Tin Tức

Trang này được thiết kế để cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nhôm hợp kim và các hoạt động phi sản xuất khác.

(Ví dụ: Các hoạt động xã hội, hoạt động tài trợ, hoạt động vui chơi giải trí, tin tức tuyển dụng và nhiều các hoạt động đáng chú ý khác v.v.)

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

http://almine-v.com/assets/media/giay-xac-nhan-hoan-thanh-cac-cong-trinh-bvmt.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường T11-2022

http://almine-v.com/assets/media/04-kqqtmt-quy-iv-2022.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường T8-2022

http://almine-v.com/assets/media/ket-qua-quan-trac-moi-truong-t8-2022.pdf
Read more

Kết quả quan trắc môi trường T5-2022

http://almine-v.com/assets/media/ket-qua-quan-trac-moi-truong-t5-2022.pdf
Read more