Tin Tức

Trang này được thiết kế để cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nhôm hợp kim và các hoạt động phi sản xuất khác.

(Ví dụ: Các hoạt động xã hội, hoạt động tài trợ, giải thể thao, tin tức tuyển dụng và nhiều các hoạt động đáng chú ý khác v.v.)

22 Mar

We love Almine Vietnam

Where unity makes strength 
Read more
17 Mar

Alone we can do so little, together we can do so much

Almine Vietnam is where everyone movement towards the company's success.
Read more