Liên hệ với chúng tôi

We are always open for cooperation
and looking for new promising projects

Sales Dept

NGUYEN NGOC CHINH

+84 218 387 1700

+84 914 671 586 

sales@almine-v.com

Operation dept

TA HOANG HAI

+84 218 387 1700

+84 914 398 943 

sales-operation@almine-v.com

Production Dept

NGUYEN MANH CUONG

+84 218 387 1700

+84 914 398 920 

production.dept@almine-v.com

QC Dept

NGUYEN HONG QUAN

+84 218 387 1700

+84 914 398 963 

production.dept@almine-v.com

Procurement Dept

VO TA TUAN

+84 218 387 1700

+84 914 398 940 

purchasing@almine-v.com

Accounting Dept

DANG HUU LOC

+84 218 387 1700

+84 914 398 962 

accounting.dept@almine-v.com

ADM-HR Dept

TRINH THI MINH

+84 218 387 1700

+84 914 398 951 

adm-hr@almine-v.com

Thông Tin Khách Hàng

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấp chuột vào màn hình xác nhận.

Bản Đồ Vị Trí